KPU

Zdroje a úpravny vody, čistírny odpadních vod

Poskytujeme služby v oblasti zdrojů a úpraven vody, jakož i čistíren odpadních vod.

Naše služby

Náš přínos pro úpravu vody a odpadů: služby od studie po výstavbu a dozor

Poskytujeme služby v oblasti zdrojů a úpraven vody, jakož i čistíren odpadních vod. Naši odborníci se specializují na vytváření studií proveditelnosti a projektové dokumentace, a také poskytujeme autorský dozor při výstavbě. Zpracování soupisů prací, včetně orientačních rozpočtů s využitím cenové soustavy ÚRS, je samozřejmostí.

O službě

Řešení pro zdroje vody a čistírny odpadních vod

• Studie proveditelnosti
• Projektová dokumentace
• Autorský dozor při výstavbě
• Technický dozor investora TDI
• Zpracování soupisů prací, včetně orientačních rozpočtů s využitím cenové soustavy ÚRS
• Vrty a studny
• Úpravny vody 
• Čistírny biologické, průmyslové
• Odlučovače tuků, ropných látek

Našim klientům nabízíme více než 22 let zkušeností s projektováním a realizací staveb pro vodohospodářské využití, bydlení a zemědělskou činnost. Naším cílem je klienta provést celým procesem od předprojektové přípravy až k užívání stavby. Nabízíme pomoc a poradenství při výběru pozemků, zpracování studií a návrhů včetně odhadů investičních nákladů.