KPU

Rybníky a vodoteče

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti rybníků a vodotečí.

Naše služby

Služby pro rybníky a vodoteče

Naše firma nabízí široké spektrum služeb v oblasti rybníků a vodotečí. Začínáme studií proveditelnosti, která je následována odborným poradenstvím a zpracováním projektové dokumentace. Pro naše zákazníky pak provádíme hydrotechnické výpočty a poskytujeme autorský dozor při výstavbě.

od projektu po dotaci

Od rybníků po revitalizaci vodních toků

• Studie proveditelnosti
• Odborné poradenství
• Projektová dokumentace
• Hydrotechnické výpočty
• Autorský dozor při výstavbě
• Technický dozor investora TDI
• Zpracování soupisů prací, včetně orientačních rozpočtů s využitím cenové soustavy ÚRS
• Rybníky a vodní nádrže včetně rekonstrukce
• Zahradní jezírka
• Protierozní opatření
• Protipovodňová ochrana území
• Revitalizační opatření
• Úprava a revitalizace vodních toků
• Objekty na tocích
• Povodňové plány
• Manipulační a provozní řády

Našim klientům nabízíme více než 22 let zkušeností s projektováním a realizací staveb pro vodohospodářské využití, bydlení a zemědělskou činnost. Naším cílem je klienta provést celým procesem od předprojektové přípravy až k užívání stavby. Nabízíme pomoc a poradenství při výběru pozemků, zpracování studií a návrhů včetně odhadů investičních nákladů.