KPU

Vodovody a kanalizace

Nabízíme komplexní služby v oblasti vodovodů a kanalizací.

Naše služby

Služby pro vodovody a kanalizace

Nabízíme komplexní služby v oblasti vodovodů a kanalizací, které zahrnují odborné poradenství, studii proveditelnosti a zpracování projektové dokumentace. Provádíme také hydrotechnické výpočty a poskytujeme autorský dozor při výstavbě.

O službě

Kanalizační stoky, čerpací stanice, vodovodní řady a další měrné objekty.

• Odborné poradenství
• Studie proveditelnosti
• Projektová dokumentace
• Hydrotechnické výpočty
• Autorský dozor při výstavbě
• Technický dozor investora TDI
• Zpracování soupisů prací, včetně orientačních rozpočtů s využitím cenové soustavy ÚRS
• Kanalizační stoky
• Čerpací stanice
• Odlehčovací komory
• Měrné objekty
• Vodovodní řady
• Čerpací stanice
• Vodojemy

Našim klientům nabízíme více než 22 let zkušeností s projektováním a realizací staveb pro vodohospodářské využití, bydlení a zemědělskou činnost. Naším cílem je klienta provést celým procesem od předprojektové přípravy až k užívání stavby. Nabízíme pomoc a poradenství při výběru pozemků, zpracování studií a návrhů včetně odhadů investičních nákladů.