KPU

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost zahrnuje zajištění potřebných mapových podkladů.

Naše služby

Inženýrská činnost pro stavby: Zajištění potřebných podkladů a komunikace s dotčenými orgány a úřady.

Inženýrská činnost zahrnuje zajištění potřebných mapových podkladů, vyjádření správců sítí, jednání se stavebními úřady a dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení, jako jsou hygiena, hasiči, památkáři, ochrana ZPF, odbory dopravy a životního prostředí.

O službě

Koordinační a poradenské služby pro projekty

Dále zahrnuje zajištění všech potřebných schvalovacích dokladů a celkovou koordinaci projekčních prací. Součástí inženýrské činnosti je také konzultace s investorem ohledně postupu zajištění projektového záměru a jeho realizace.

Našim klientům nabízíme více než 22 let zkušeností s projektováním a realizací staveb pro vodohospodářské využití, bydlení a zemědělskou činnost. Naším cílem je klienta provést celým procesem od předprojektové přípravy až k užívání stavby. Nabízíme pomoc a poradenství při výběru pozemků, zpracování studií a návrhů včetně odhadů investičních nákladů.