KPU

Pozemní a zemědělské stavby, lesní cesty

Nabízíme komplexní služby v oblasti pozemních staveb, zemědělských staveb a lesních cest.

Naše služby

Služby v oblasti pozemních staveb, zemědělských staveb a lesních cest s odborným poradenstvím.

Nabízíme komplexní služby v oblasti  pozemních staveb, zemědělských staveb a lesních cest. Našim zákazníkům poskytujeme odborné poradenství a vytváříme studie a návrhy možného řešení.

O službě

Stavební a úpravy cest a staveb.

Dále zajišťujeme zpracování projektové dokumentace a poskytujeme autorský dozor při výstavbě. Realizujeme projekty a zajišťujeme zpracování soupisů prací, včetně orientačních rozpočtů s využitím cenové soustavy ÚRS. Naše služby zahrnují zpracování projektových dokumentací rodinných domů, včetně rekonstrukcí objektů a jiných projektových dokumentací drobných staveb.
Dále zpracováváme projektové dokumentace pro výstavbu cest, terénní úpravy a zemní práce. Pro zemědělské stavby provádíme například projekci objektů pro skladování plodin nebo chov hospodářských zvířat. Specializujeme se také na výstavbu lesních cest a pracujeme na projektech pro zlepšení přístupu do lesů.

Našim klientům nabízíme více než 22 let zkušeností s projektováním a realizací staveb pro vodohospodářské využití, bydlení a zemědělskou činnost. Naším cílem je klienta provést celým procesem od předprojektové přípravy až k užívání stavby. Nabízíme pomoc a poradenství při výběru pozemků, zpracování studií a návrhů včetně odhadů investičních nákladů.